1. KØB HOS JK BJERRE STORKØKKEN APS

Købers bestilling af varer fra JK Bjerre Storkøkken ApS udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilsagn til JK Bjerre Storkøkken ApS om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende købsaftale med JK Bjerre Storkøkken ApS er først indgået, når køber modtager en ordrebekræftelse fra JK Bjerre Storkøkken ApS.

JK Bjerre Storkøkken ApS opbevarer ikke selve ordrebekræftelsen efter den er fremsendt til kunden.


2. PRISER

Alle priser er ex moms, levering og montering og i Danske kroner, hvor intet andet nævnes.

Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser.

Der tages forbehold for:
 • Valutaændringer
 • Force majeure
 • Leveringssvigt
 • Afgiftsændringer
 • Udsolgte varer og trykfejl

 

3. SALG GENERELT

Den angivne pris ved bestillingstidspunktet, er den gældende bestillingspris.

JK Bjerre Storkøkken ApS forbeholder sig ret til at påregne et bestillingsgebyr, hvor bestillingen ikke er foretaget via firmaets hjemmeside.

En bestilling slettes ved telefonisk kontakt til os omgående.

Afhentningsvarer faktureres til den aktuelle pris på bestillingstidspunktet, og prisen ændres IKKE hverken ved prisfald eller stigning.


5. LEVERING

Den normale leveringstid er mellem 2-5 hverdage. Dog tages der forbehold for udsolgte el. udgåede varer og udskudt leveringstid hos JK Bjerre Storkøkken ApS's grossister.

Prisen for levering er 100 kr. i Danmark og der er gratis fragt på ordrer over 3.000 kr.
 

6. AFBESTILLINGER

Ønsker De at afbestille eller annullere en allerede afgivet bestilling, bør det som udgangspunkt ske ved, at fremsende en e-mail med mærket " Afbestilling ". Her bør bestillingstidspunkt samt ordrenummer fremgå.

Har De modtaget en ordrebekræftelse pr. e-mail kan denne returneres til afsender med teksten " Afbestilling ! " indsat i emnetekst. Afbestilling bør ske inden kl. 12.00 samme dag, som bestillingen er foretaget til JK Bjerre Storkøkken ApS.

7. BETALING

De mulige betalingsmåder er:
 • Dankort op til 15.000 kr.
 • Kontant
 • Bankoverførsel
 • Efter aftale (kun erhverv)
Betalingsmåde 'EFTER AFTALE' kan kun benyttes af virksomheder og offentlige institutioner, og kun såfremt De i forvejen har opnået en betalingsaftale med JK Bjerre Storkøkken ApS.


8. REKLAMATIONSRET B2B

Der ydes 1 års reklamationsret på produkter købt hos JK Bjerre Storkøkken ApS. Forskellen på reklamationsret og garanti kan ses under Køberegler. Er der anden reklamationsret eller garanti, vil det fremgå særskilt af fakturaen.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under reklamationsperioden, repareres denne vederlagsfrit på vort eller producentens værksted.

Skade på produktet, som skyldes betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side, er ikke dækket af reklamationsretten. Herunder hører også ændringer af tilført strømstyrke til enhver relevant komponent.

9. ANVENDELSE AF REKLAMATIONSRETTEN

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles JK Bjerre Storkøkken ApS inden 14 dage efter varens modtagelse.

Varer, der ikke indgår under reklamationsretten og/eller modtages uden forsvarlig emballage, vil blive om emballeret og der vil blive opkrævet et beløb svarende til JK Bjerre Storkøkken ApS's udgifter til nødvendig og forsvarlig emballering.

Varer, der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto, nægtes modtaget af JK Bjerre Storkøkken ApS.

10. RETURNERING AF VARER SOM IKKE INDEHOLDER FEJL

Ved returnering af defekte eller forkerte varer til JK Bjerre Storkøkken ApS, hvor fejl eller defekt, defineret og angivet af kunden, ikke konstateres, vil varen blive tilbagesendt til kunden inklusiv et testgebyr.

Testgebyret er 200 kr. pr. halve time ex moms. Testgebyret beregnes på baggrund af tid forbrugt i forbindelse med test og fejlsøgning.

Varer bør returneres med en fakturakopi, hvor købstidspunktet for det reklamerede produkt fremgår, da varen ellers vil blive henlagt, indtil der foreligger fakturakopi samt meddelelse om fejlen på produktet.

11. FORSVARLIG RETURNERING

Alle produkter, der returneres til JK Bjerre Storkøkken ApS, skal være forsvarligt indpakket.

JK Bjerre Storkøkken ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost el. med Danske Fragtmænd.

På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system el Danske Fragtmænds system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til JK Bjerre Storkøkken ApS.

Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

12. ER DE I TVIVL

Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at De retter henvendelse til JK Bjerre Storkøkken ApS pr. mail eller pr. telefon.

13. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

* Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

* Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.

* JK Bjerre Storkøkken ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum samt evt. renter og gebyrer er betalt.

* Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.

* Der løber renter på fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned samt et rykkergebyr på 100 kr. for hver rykker.


14. ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI

JK Bjerre Storkøkken ApS har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links.
Disse websites er uden for JK Bjerre Storkøkken ApS's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og JK Bjerre Storkøkken ApS.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af, at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen el. manglerne skyldes Køber's handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for JK Bjerre Storkøkken ApS's kontrol.

JK Bjerre Storkøkken ApS afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

JK Bjerre Storkøkken ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at De holder Dem orienteret om, der er sket ændringer.


15. KLAGESAGER

Skulle De mod forventning ikke være tilfreds med vores produkter og håndtering af reklamationer, har De fra 15. februar 2016 mulighed for at indgive en klage via det fælles europæiske klagesystem Online Dispute Resolution (ODR).  Klik her for at gå til ODR.
Når virksomheder modtager en klage via ODR, har de mulighed for enten at acceptere sagen eller afvise den. Afvises klagen skal en klagesag køres nationalt.  
 

KØBEREGLER

1. Reklamationsret
2. Garanti
3. Ombytningsret
4. Rimelig tid
5. Formodningsreglen

1. REKLAMATIONSRET B2B

Reklamationsretten er Kundens ret til, at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da varen blev solgt. Kunden har 14 dage til at finde fejl eller mangler på varen, som beviseligt er sælgerens ansvar.


2. GARANTI

Der ydes 1 års fuld garanti på nye maskiner.
Ingen garanti på brugte varer med mindre andet aftales indbyrdes mellem JK Bjerre Storkøkken ApS og Køber.
Garanti er ikke kundens lovfæstede ret.

3. OMBYTNINGSRET

Forbrugeren kan som udgangspunkt kræve, at få ombyttet en vare i stedet for at acceptere sælgers tilbud om, at få varen repareret. Det var omvendt indtil 1 januar 2002. Der er dog et meget vigtigt forbehold: Forbrugeren kan kun kræve ombytning, hvis ikke kravet påfører sælger uforholdsmæssige omkostninger i forhold til en reparation.


4. RIMELIG TID

I den nye købelov har forbrugeren altid to måneder til at reagere efter, at en fejl eller mangel ved en vare er opdaget. Man betragter således reklamationer inden for 2 måneder, som værende inden rimelig tid og dermed i overensstemmelse med loven. Reklamation kan godt foretages senere end to måneder og stadig være i rimelig tid, men det må antages at høre til sjældenhederne.


5. FORMODNINGSREGLEN

Den sidste væsentlige ændring af købeloven, er den såkaldte formodningsregel, der betyder, at inden for de første seks måneder efter et køb formodes det, at fejlen var til stede ved købet. Rent praktisk betyder reglen, at forbrugerne sikres en lempeligere bevisbyrde inden for de første seks måneder og medfører, at forbrugeren indenfor de første 6 måneder har lettere ved at få varen ombyttet.
 

FORTRYDELSESRET

1. 14 dages fortrydelsesret
2. Sådan returnerer du varen
3. Forsvarlig returnering
4. Er du i tvivl

1. 14 DAGES FORTRYDELSESRET

I forbrugerkøb, hvor bestillingen af varer foretages via telefon, mail eller internet har forbrugeren 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor varen overdrages til forbrugeren. Skulle købet fortrydes indenfor 14 dage, tilbagebetaler vi varens pris.

For at kunne benytte fortrydelsesretten, skal varen være afleveret til Post Danmark eller anden fragtmand senest 14 dage efter modtagelsen.

Betingelsen for at anvende fortrydelsesretten er, at varen tilbageleveres i væsentlig samme stand, som ved overdragelsen. Hvis varen ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand, ansættes varen skønsmæssigt af JK Bjerre Storkøkken ApS ud fra en mulig salgsværdi.

Med hensyn til software skal forseglingen være ubrudt.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen venligst returneres i ORIGINAL EMBALLAGE. Manglende ORIGINAL EMBALLAGE medfører oftest en forringelse af salgsværdien, hvorfor De ud fra en vurdering foretaget af JK Bjerre Storkøkken ApS, vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. I værste fald kan manglende ORIGINAL EMBALLAGE m.v. medføre, at købet ikke kan fortrydes.

Ved montering af PC-systemer sammensat efter kundens ønske, er der ikke længere fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor kunden har givet samtykke til at monteringen kan begynde.

Omkostninger ved at sende varen tilbage påhviler forbrugeren.

JK Bjerre Storkøkken ApS returnerer beløbet inden 30 dage i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 12c.

2. SÅDAN RETURNERER DU VAREN

Der er tre måder, hvorpå De kan returnere varen på:

 • De kan nægte at modtage varen fra postvæsnet el. fragtmand.
       I denne sammenhæng beder vi Dem om, at gøre postvæsnet opmærksom         på, at De straks returnerer varen til JK Bjerre Storkøkken ApS.

 • De kan modtage varen fra postvæsnet el. fragtmand og efterfølgende inden       for de 14 dage, returnere varen til JK Bjerre Storkøkken ApS.
       I denne sammenhæng beder vi Dem vedlægge en kopi af fakturaen for de           købte varer, som dokumentation for at den/de returnerede varer er købt hos      JK Bjerre Storkøkken ApS, samt en kontaktperson.

 • De kan aflevere varen i butikken indenfor 14 dage.
       JK Bjerre Storkøkken ApS, Rasmus Færchs Vej 15, 7500 Holstebro

  Retur adresse er følgende:
  JK Bjerre Storkøkken ApS
  Rasmus Færchs Vej 15
  7500 Holstebro

  Mærk pakken "Fortrydelsesret" og vedlæg kopi af købsfaktura, som dokumentation for, at den/de returnerede varer er købt hos JK Bjerre Storkøkken ApS. Beløbet overføres til modtageren, som fremgår af købsfakturaen.

  Alle produkter, der returneres til JK Bjerre Storkøkken ApS, skal være forsvarligt indpakket.

  JK Bjerre Storkøkken ApS anbefaler, at varen returneres via Post Danmark, og at varen sendes som pakkepost el. via Danske Fragtmænd.

  På den måde er der mulighed for at spore pakken i Post Danmarks system el. Danske Fragtmænds system, og det fjerner dermed enhver tvivl om, hvorvidt varen er blevet udleveret til JK Bjerre Storkøkken ApS.

  Yderligere har kunden mulighed for at kunne efterlyse pakken, såfremt udlevering ikke har fundet sted.

  Returnering som følge af fortrydelse sker på købers egen regning!

  Varer der returneres på efterkrav eller som sendes uden porto nægtes modtaget af JK Bjerre Storkøkken ApS.

 • 3. ER DE I TVIVL

  Såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål, anbefaler vi, at De retter henvendelse til JK Bjerre Storkøkken ApS pr. mail eller pr. telefon.
                                   

  MISBRUG

  Misbrug af JK Bjerre Storkøkken ApS medfører en politianmeldelse.